Codul muncii

Noutăți

* Note, studii, noutăți legislative, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Legea privind exercitarea profesiei de bonă - 18.12.2014
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din data de 18 decembrie 2014 a fost publicată Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Legea reglementează exercitarea profesiei de bonă în scopul asigurării serviciilor specializate de îngrijire şi supraveghere a copilului. Poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă îndeplineşte următoarele condiţii: […]

Apel pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind asigurarea fondurilor necesare plăţii pensiilor actuale pentru limita de vârstă ale avocaţilor cu activitate îndelungată în profesie şi pentru asigurarea viabilităţii şi dezvoltării în viitor a sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor | Mihail I. Ghica - 18.12.2014
Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității joi, 18 decembrie 2014, Apelul pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind asigurarea fondurilor necesare plăţii pensiilor actuale pentru limita de vârstă ale avocaţilor cu activitate îndelungată în profesie şi pentru asigurarea viabilității şi dezvoltării în viitor a sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor, semnat de […]

Ministerul Public ref. salariul primit de medicul rezident - 17.12.2014
Ministerul Public a formulat un punct de vedere în problema de drept, care formează obiectul dosarului nr. 10/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul Competent să judece recursul în interesul legii, privind interpretarea dispozițiilor art. 6 alin. (7^1) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. […]

Întrebare preliminară cu privire la prestațiile sociale echivalente - 17.12.2014
Judecătorul suprem de contencios administrativ austriac se întreabă cu privire la prestațiile sociale echivalente. (C-453/14 Knauer) Situația de fapt: 1. pensiile pentru limită vârstă dintr-un sistem de asigurare de pensii ocupaționale – inițiat și garantat de stat: 1.1. care este menit să facă posibilă menținerea nivelului de viață obișnuit al asiguratului într-un mod adecvat 1.2. care […]

Prevederi ale Legii pentru modificarea Codului muncii. Obiecție de neconstituționalitate respinsă - 17.12.2014
Plenul Curții Constituționale s-a întrunit în ședința de miercuri, 17 decembrie 2014, pentru a soluționa obiecția de neconstituționalitate a unor prevederi ale Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Soluția: cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate şi a constatat că prevederile dispoziţiilor art. I pct. 3 cu referire la art. […]

Tribunalul Sibiu formulează o trimitere preliminară ref. cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului - 16.12.2014
Prin încheierea din 20 noiembrie 2014, Tribunalul Sibiu a formulat următoarea trimitere preliminară către Curtea de Justiție a Uniunii Europene: „Protecţia socială, drepturile copilului şi principiile egalităţii de tratament şi al nondiscriminării, asigurate de dreptul comunitar prin art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 20, art. 21 alin. 1, art. 24 alin. 1 şi […]

Modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă - 16.12.2014
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din data de 15 decembrie 2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1073/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002. Noutăţile privesc, în […]

Plata indemnizațiilor de șomaj. Excepție de neconstituționalitate respinsă - 14.12.2014
În Monitorul Oficial al României nr. 824 din data de 12 noiembrie 2014 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 480 din 23 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Excepția de neconstituționalitate a fost […]

Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară - 14.12.2014
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.902 din data de 11 decembrie 2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Potrivit Hotărârii de Guvern, începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se […]

Stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere - 14.12.2014
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.901 din data de 11 decembrie 2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere. Prin Hotărârea de Guvern, pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 24 şi 31 decembrie 2014 se stabilesc ca zile libere. Pentru zilele stabilite ca zile […]

Abordarea autorităților fiscale în raport cu agenții de muncă temporară care prestează servicii transfrontaliere are consecințe în planul securității juridice - 11.12.2014
Verificarile demarate recent de autoritatile fiscale in cadrul unui proiect pilot vizand cresterea conformarii fiscale in domeniul impozitului pe salarii si al contributiilor sociale s-au soldat in general cu reincadrarea sumelor specifice acordate salariatilor temporari pentru desfasurarea activitatii in strainatate. Astfel, sumele acordate salariatilor temporari distinct de salarii si exclusiv pentru desfasurarea activitatii in strainatate […]

Aprobarea implementării Mecanismului de feed-back al pacientului în unitățile sanitare publice | Proiect - 10.12.2014
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică miercuri, 10 decembrie 2014, proiectul de Ordin privind aprobarea implementării Mecanismului de feed-back al pacientului în unitățile sanitare publice. :: proiectul și referatul de aprobare

Modificarea OUG privind protecția maternității la locurile de muncă | Proiect - 10.12.2014
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică miercuri, 10 decembrie 2014, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare. :: proiectul :: expunerea de motive

Aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului Etic ce funcţionează în cadrul spitalelor | Proiect - 10.12.2014
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică miercuri, 10 decembrie 2014, proiectul de Ordin privind aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului Etic ce funcţionează în cadrul spitalelor. :: proiectul

Modificarea metodologiei de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite | Proiect - 09.12.2014
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică vineri, 5 decembrie 2014, proiectul de Hotărâre pentru modificarea HG nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. :: proiectul :: nota de fundamentare

Carte nouă: Contractele și acordurile colective de muncă | Radu Ștefan Pătru - 05.12.2014

Bona – o nouă profesie pe piața muncii - 04.12.2014
În condiţiile în care programul de lucru al părinților este din ce în ce mai încărcat, necesitatea existenței unei persoane care să se ocupe de nevoile copilului în perioada în care părinții acestuia prestează muncă a devenit mai stringentă. Pe piață există numeroase firme care asigură personal care prestează activități de tip baby-sitting, dar care […]

Camera Deputaților a aprobat proiectul de modificare a Codului muncii - 04.12.2014
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 3 decembrie 2014, proiectul de Lege pentru modificarea Codului muncii. Astfel, a fost modificat art. 145 alin. 2, care prevede: ”Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective aplicabile, și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.” […]

Întrebare preliminară cu privire la detașarea de lucrători într-un alt stat membru. UPDATE: Decizia Curții de Justiție - 03.12.2014
3 decembrie 2014: Curtea de Justiție declară: Articolele 56 TFUE și 57 TFUE trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări a unui stat membru cum este cea în discuție în litigiul principal, în temeiul căreia destinatarul unor servicii realizate de lucrătorii salariați detașați de un prestator de servicii stabilit în alt stat […]

CJUE. Aplicarea unor sancțiuni penale destinatarului unor servicii pentru nedeclararea datelor de identificare a lucrătorilor. Camelia Toader a făcut parte din complet - 03.12.2014
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității miercuri, 3 decembrie 2014, hotărârea pronunțată de Camera a treia, din compunerea căreia face parte și judecător dr. Camelia Toader, în cauza C-315/13. Curtea a fost sesizată de o instanță belgiană printr-o cerere de decizie preliminară în cadrul unui litigiu în care se contestă o serie […]