Codul muncii

Noutăți

* Note, studii, noutăți legislative, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

CJUE. Noțiunile ”pasager” și ”membru al echipajului” - 26.02.2015
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității joi, 26 februarie 2015, hotărârea pronunțată în cauza C-359/13. Această cerere a fost prezentată în cadrul unui recurs în cauza dintre Wucher Helicopter GmbH, un operator de transport aerian austriac, și Euro‑Aviation Versicherungs AG,o societate de asigurări germană, pe de o parte, și domnul Santer, pe […]

ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU și invitații săi. Probleme dificile de dreptul muncii. Ediția a IV-a / 28 aprilie 2015 - 26.02.2015

RIL admis. Dreptul la preaviz şi nulitatea deciziei de concediere - 25.02.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 24 februarie 2015 a fost publicată Decizia ÎCCJ nr. 8 din 8 decembrie 2014 (Decizia nr. 8/2014) privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi […]

Agenţia Naţională Antidrog organizează cursuri de calificare pentru persoanele vulnerabile - 25.02.2015
Ministerul Afacerilor Interne a dat publicității luni, 23 februarie 2015, un comunicat cu privire la cursurile de calificare organizate de Agenţia Naţională Antidrog, împreună cu partenerii săi din proiectul „Egalitate pe piaţa muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”. 330 de persoane din categoria persoanelor cu dizabilităţi, tinerilor de peste 18 ani care au părăsit sistemul de […]

Desfacerea contractelor de muncă, după deschiderea procedurii insolvenței. NECONSTITUȚIONALITATE - 24.02.2015
Plenul Curții Constituționale s-a întrunit în ședința de marți, 24 februarie 2015, pentru a soluționa excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Art. 86 alin. (6): ”Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, după data deschiderii procedurii, desfacerea […]

CJUE. Scutirea forfetară a unei indemnizații pentru cheltuieli extrateritoriale. Din complet a făcut parte și jud. dr. Camelia Toader - 24.02.2015
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității marți, 24 februarie 2015, hotărârea pronunțată de Marea Cameră, din componența căreia a făcut parte și jud. dr. Camelia Toader, în cauza C‑512/13, Sopora. Cererea de decizie preliminară a fost formulată de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) în cadrul unui litigiu între domnul Sopora, […]

Revista Română de Dreptul Muncii nr. 12/2014: Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din Codul muncii referitoare la raporturile de muncă | Monica Gheorghe - 22.02.2015
Lector univ. dr. Monica Gheorghe a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 12/2014 articolul intitulat „Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din Codul muncii referitoare la raporturile de muncă”. Încă de la intrarea sa în vigoare, în anul 2003, Codul muncii s-a aflat într-un proces continuu de flexibilizare a reglementărilor privind relaţiile […]

Carte nouă: Codul muncii comentat. Ed. 6 | Alexandru Țiclea - 19.02.2015

Revista Română de Dreptul Muncii nr. 12/2014: Consideraţii privind regimul juridic aplicabil raportului de muncă în cazul continuării activităţii salariatului la acelaşi angajator după data îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare | Ştefan Naubauer - 17.02.2015
Lector univ. dr. avocat Ştefan Naubauer a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 12/2014 articolul intitulat „Consideraţii privind regimul juridic aplicabil raportului de muncă în cazul continuării activităţii salariatului la acelaşi angajator după data îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare”. Articolul este o dezvoltare a celui susţinut […]

Discuții între Nicolae Bănicioiu și reprezentanţii Federaţiei SANITAS privind salarizarea personalului din sistemul medical - 17.02.2015
Ministerul Sănătății a dat publicității miercuri, 5 februarie 2015, un comunicat cu privire la întâlnirea ministrului Nicolae Bănicioiu cu reprezentanţii Federaţiei SANITAS. Discuțiile au vizat identificarea şi aplicarea unor soluţii comune pentru deblocarea posturilor în sistem, dar şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de salarizare. Printre măsurile propuse în cadrul întâlnirii se numără: acordarea sporurilor pentru condiţii de […]

Modificarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în MAI | Proiect - 17.02.2015
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică vineri, 13 februarie 2015, proiectul de Ordin pentru modificarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne. :: proiectul

Stabilirea metodologiei de acordare a drepturilor privind norma de hrană prevăzute în Legea poliției locale | Proiect - 17.02.2015
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a lansat în dezbatere publică luni, 16 februarie 2015, proiectul de Hotărâre privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010. :: proiectul :: nota de fundamentare

ICCJ. Două RIL admise - 16.02.2015
În şedinţa din 16 februarie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat două recursuri în interesul legii, fiind pronunţate următoarele soluţii: I. Prin Decizia nr. 5/2015, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al […]

Copiii vor putea desfășura activităţi remunerate în anumite domenii - 15.02.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din data de 13 februarie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling. Actul normativ stabileşte condiţiile necesare prestării de către copii a activităţilor remunerate în domeniile cultural, […]

Întrebare preliminară cu privire la preluarea de către un sindicat a creanțelor întemeiate pe remunerații. UPDATE: Decizia Curții de Justiție - 12.02.2015
12 februarie 2015: Curtea de Justiție declară: 1) În împrejurări cum sunt cele din cauza principală, Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, interpretată în lumina articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se opune ca o reglementare a statului […]

CJUE. Interdicția cesiunii către un sindicat a indemnizației rezultate din raportul de muncă este contrară dreptului Uniunii - 12.02.2015
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității joi, 12 februarie 2015, hotărârea pronunțată în cauza C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto ry. În fapt, reclamanta este un sindicat finlandez, Sähköalojen ammattiliitto ry, căruia, un număr de 186 de lucrători i-au cesionat în mod individual creanţele lor salariale în vederea încasării lor de la angajator. Pârâta este […]

CJUE. Noțiunea de prestaţie acordată pe baza unei asigurări facultative - 12.02.2015
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității joi, 12 februarie 2015, hotărârea pronunțată în cauza C-114/13, Bouman. Prezenta cerere de decizie preliminară oferă Curții prima ocazie de a interpreta noțiunea „prestații acordate pe bază de asigurare voluntară sau asigurare facultativă continuă” în cadrul articolului 46a alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 […]

Întrebare preliminară cu privire la obligația de subrogare în cazul transferului de întreprinderi - 10.02.2015
Judecătorul spaniol se întreabă cu privire la obligația de subrogare în cazul transferului de întreprinderi. (C-509/14 Aira Pascual și alții) Situația de fapt: 1. posibila interpretare necorespunzătoare conferită legii de transpunere a unei directive de către autoritățile spaniole 2. interpretare de către autorități în sensul că o întreprindere din sectorul public – titulară a unui […]

Revista Română de Dreptul Muncii nr. 10/2014: Particularităţi ale contractului de muncă temporară | Alexandru Ţiclea - 08.02.2015
Prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 10/2014 articolul intitulat „Particularităţi ale contractului de muncă temporară”. Autorul prezintă modul de abordare, din perspectiva Organizaţiei Internaţionale a Muncii, a legislaţiei europene, precum şi a normelor naţionale ale contractului de muncă temporară ca specie a contractului individual de muncă, menită să […]

Modificările Codului muncii (III). Probleme privind concediile de odihnă. Clarificări parţiale - 05.02.2015
Modificările Codului muncii elimină prevederea potrivit căreia concediul de odihnă se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. A rămas doar prevederea că durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile. De aici, o serie de clarificări apar […]