Codul muncii

Noutăți

* Note, studii, noutăți legislative, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Modificări privind indemnizația lunară pentru creșterea copiilor - 27.08.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din data de 27 august 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 685/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Hotărârea de […]

SED LEX demarează acțiuni de protest, în semn de solidaritate cu angajații ROMATSA - 26.08.2015
Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX a dat publicității miercuri, 26 august 2015, un comunicat, cu privire la demararea unor proteste, în semn de solidaritate cu angajații ROMATSA. Comunicatul integral: „Biroul Executiv al Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX, reunit miercuri, 26 august 2015, în şedinţă extraordinară, a hotărât, în spirit de solidaritate cu […]

Sistemul medical între cadoul privat și mita publică - 24.08.2015
Am slăbiciunea de a deveni foarte suspicios atunci când presa și editorialiștii se implică în discuția unor probleme strict juridice. Sunt pățit de prea multe ori ca să nu știu că se anunță un exces de subiectivism și nepricepere. Desigur, opinia publică trebuie informată în legătura cu deciziile juridice, trebuie să i se explice implicațiile, […]

Susținere publică teză de doctorat: Camelia Chereji / 10 septembrie 2015 - 24.08.2015
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” va găzdui joi, 10 septembrie 2015, începând cu ora 12:00, susținerea publică a tezei de doctorat ”Încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici”, de către doctorand Camelia Chereji. Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Vlad Barbu. :: rezumatul tezei

Reinterpretarea pensiilor militare în sistemul unitar de pensii publice, între reglementare normativă şi realitate socială - 23.08.2015
Semnificaţia deosebită pe care o deţine instituţia reprezentată de statutul profesional al cadrelor militare în legislaţia naţională şi europeană este evidentă indiferent de perioada istorică. Grupul social compus din cadrele militare a avut întotdeauna un rol esenţial în structura şi funcţionarea unei societăţi şi prin poziţia deţinută, categoria cadrelor militare prezintă caracteristici specifice care determină […]

CSM ref. concediul pentru pregătirea în vederea numirii în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor - 23.08.2015
Comisia nr. 2 – Eficientizarea activității CSM și a instituțiilor coordonate, parteneriatul cu instituțiile interne și societatea civilă a decis în ședința din 19 august 2015, cu privire la oportunitatea reglementării în categoria concediilor pentru formare profesională și a concediului pentru pregătire concursului de numire în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, că legislația […]

Aprobarea venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA S.A. Suceava | Proiect - 23.08.2015
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică vineri, 21 august 2015, proiectul de Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA S.A. Suceava. :: proiectul :: nota de fundamentare

DEZBATERI JURIDICE (69) / 7 sept. 2015Este egală femeia cu bărbatul? - 23.08.2015

Respectarea drepturilor angajaților. România vs. alte state din Europa - 20.08.2015
Friedrich-Ebert-Stiftung România a dat publicității joi, 20 august 2015, un comunicat cu privire la lansarea unui nou infografic Monitorul Social care arată unde se situează România în privința respectării drepturilor angajaților față de alte state din Europa. România are unul dintre cele mai scăzute rating-uri din UE în privința respectări drepturilor angajaților, situându-se pe penultimul loc, […]

Carte nouă: Concedierea colectivă | Brîndușa Vartolomei - 20.08.2015

Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă - 17.08.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din data de 17 august 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 930/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare […]

Întrebare preliminară cu privire la acordarea alocațiilor de șomaj - 16.08.2015
Judecătorul belgian se întreabă cu privire la acordarea alocațiilor de șomaj. (C-284/15) Situația de fapt: 1. securitatea socială 2. stat membru care refuză totalizarea perioadelor de încadrare în muncă necesare pentru recunoașterea dreptului la acordarea unei alocații de șomaj destinate să completeze veniturile corespunzătoare obținute de la un loc de muncă pe fracțiune de normă, […]

Susținere publică teză de doctorat: Alina-Lorena Stancu / 9 septembrie 2015 - 13.08.2015
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” va găzdui miercuri, 9 septembrie 2015, începând cu ora 11:00, susținerea publică a tezei de doctorat ”Egalitatea de tratament și interzicerea discriminării în cadrul raporturilor de muncă”, de către doctorand Alina-Lorena Stancu. Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Alexandru Țiclea. :: rezumatul tezei

Norme privind organizarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare - 12.08.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din data de 7 august 2015 a fost publicat Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 69/2015 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare. Normele reglementează selecţia cadrelor militare pentru evoluţia în carieră, în vederea: […]

Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2015-2020 | Proiect - 11.08.2015
Agenția Națională a Funcționarilor Publici din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică luni, 10 august 2015, proiectul Strategiei privind dezvoltarea funcției publice (SDFP) 2015-2020. :: proiectul și planul de acțiuni

Norme privind acordarea voucherelor de vacanță - 10.08.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din data de 6 august 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 614/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă. Hotărârea de Guvern modifică Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin HG nr. 614/2015, […]

Aprobarea Procedurii de organizare a examenului de promovare a personalului contractual din MAI | Proiect - 10.08.2015
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică luni, 10 august 2015, proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne. :: proiectul

Modificarea Regulamentului privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu normele europene, pentru profesiile de asistent veterinar și tehnician veterinar | Proiect - 10.08.2015
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a lansat în dezbatere publică miercuri, 5 august 2015, proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 […]

Tribunalul Muncii din Berlin (ArbG Berlin) admite cererile a doi muncitori în construcții români la ”Mall of Berlin” - 09.08.2015
Doi muncitori în construcții români au depus la Tribunalul Muncii Berlin acțiuni în pretenții împotriva unei companii de construcții, care efectua lucrări în calitate de subantreprenor la centrul comercial de lux ”Mall of  Berlin”. Instanța a menținut hotărârea pronunțată în lipsă, în ambele cazuri. Astfel, în cele două cazuri, reclamanții au acum o hotărâre judecătorească […]

Costel Gâlcă: Demnitatea în muncă - 09.08.2015
Avocat dr. Costel Gâlcă a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2004 articolul intitulat ”Demnitatea în muncă”. Deşi recunoscut prin Constituţie, dreptul la demnitate al cetăţeanului capătă valenţe diferite în sfera dreptului muncii, având în vedere relaţia de subordonare dintre angajat şi angajator. Deşi, prin încheierea unui contract de muncă, angajatul se obligă […]