Codul muncii

Noutăți

* Note, studii, noutăți legislative, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Natura juridică a convenţiilor civile încheiate de sportivi - 27.05.2015
Conform art. 10 din Codul Muncii: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.” Potrivit dispoziţiilor art. 1266 Cod Civil: „(1) Contractele se interpretează după voinţa concordantă a […]

Alexandru Ţiclea: Drepturi ale salariaţilor francezi şi limitele acestora - 26.05.2015
Prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 11/2014 articolul intitulat „Drepturi ale salariaţilor francezi şi limitele acestora”. Ca şi în sistemul de drept românesc, salariaţii francezi se bucură de anumite drepturi ce nu au însă un regim absolut, ci sunt limitate prin lege. Poziţia de subordonare pe care […]

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor | Proiect - 25.05.2015
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică vineri, 22 mai 2015, proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. :: proiectul :: nota de fundamentare Related Tags:

Suplimentarea bugetului ANSVSA pe anul 2015 pentru plata unor titluri executorii | Proiect - 25.05.2015
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a lansat în dezbatere publică joi, 21 mai 2015, proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale. :: proiectul și nota de fundamentare Related […]

Suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata unor titluri executorii | Proiect - 25.05.2015
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică vineri, 22 mai 2015, proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale. :: proiectul și nota de fundamentare Related Tags:

Conferința Națională a Experților în Legislația Muncii. Ediția a III-a / 28 mai 2015, București - 24.05.2015
Related Tags:

Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie? - 21.05.2015
1. Preliminarii Potrivit art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (în continuare „TFUE”), atunci când o instanţă judecătorească dintr-un stat membru, în cadrul unui litigiu cu care este sesizată, se confruntă cu neclarităţi în privinţa interpretării şi aplicării dreptului UE, ea poate (paragraful al doilea) sau este obligată (paragraful al treilea) să sesizeze Curtea […]

Trimitere preliminară din România: C-262/14, SCMD. UPDATE: Decizia Curții de Justiție - 21.05.2015
22 mai 2015: CJUE a pronunțat joi, 21 mai 2015, hotărârea în cauza C-262/14, SCMD. Curtea a declarat: Articolul 2 alineatul (2) şi articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi […]

Actualizarea indemnizațiilor acordate artiștilor interpreți sau executanți din România | Proiect - 21.05.2015
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică miercuri, 20 mai 2015, proiectul de Hotărâre privind actualizarea indemnizațiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată. :: proiectul :: nota de fundamentare Related Tags:

Ion Traian Ştefănescu: Observaţii critice cu privire la soluţii divergente date în cauze similare de complete diferite ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti - 19.05.2015
Prof. univ. emerit dr. Ion Traian Ştefănescu a publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2015 articolul intitulat „Observaţii critice cu privire la soluţii divergente date în cauze similare de complete diferite ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti”. Problema practicii unitare a instanţelor este de importanţă în asigurarea încrederii în actul de justiţie. Autorul articolului îşi […]

Tribunalul Sibiu formulează o trimitere preliminară ref. cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului. UPDATE: Cauza a fost înregistrată la CJUE. UPDATE: Ordonanța Curții de Justiție - 18.05.2015
19 mai 2015: Prin Ordonanța din 7 mai 2015, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că este vădit necompetentă să răspundă la întrebarea adresată de Tribunalul Sibiu (România) prin decizia din 9 octombrie 2014. *** 12 ianuarie 2015: Cauza a fost înregistrată la Curtea de Justiție, sub denumirea C-608/14, Pondiche. *** 17 decembrie 2014: […]

Completarea reglementărilor privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - 18.05.2015
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din data de 15 mai 2015 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Ordonanța de urgență introduce reglementări referitoare la mandatul provizoriu al administratorilor regiilor autonome. Astfel, dacă […]

Suspendarea contractului de muncă la plângerea penală a angajatorului, constituţională - 17.05.2015
Suspendarea contractului individual de muncă la plângerea penală a angajatorului împotriva salariatului, prevăzută în Codul muncii, este constituţională, a decis Curtea Constituţională a României. Curtea Constituțională a fost sesizată de o instanţă cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit cărora „Contractul individual de […]

Răspunderea civilă și penală pentru malpraxisul medical. Noi tendințe legislative / 23 iunie 2015, București - 14.05.2015
Related Tags:

Carte nouă: Tratat de dreptul muncii. Legislație. Doctrină. Jurisprudență. Ed. 9 | Alexandru Țiclea - 14.05.2015
Related Tags:

Modificarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public | Proiect - 14.05.2015
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică joi, 14 mai 2015, proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Anexei la OMS nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public. :: proiectul și referatul de aprobare Related Tags:

ANI ref. modificarea Legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice - 13.05.2015
Agenția Națională de Integritate a dat publicității miercuri, 13 mai 2015, un comunicat cu privire la propunerile legislative de modificare a art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, prin care se stabilește faptul că persoanele care s-au aflat în stare de incompatibilitate sau conflict de interese vor putea ocupa orice altă funcție, cu excepția […]

CJUE. Concedieri colective. Modalități de calcul al numărului de lucrători concediați - 13.05.2015
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității miercuri, 13 mai 2015, un comunicat cu privire la hotărârea pronunțată în cauza C-392/13. Definiția dată de legea spaniolă concedierii colective este contrară dreptului Uniunii. Reglementarea spaniolă introduce „întreprinderea” ca singur element de referință, ceea ce poate împiedica procedura de informare și de consultare prevăzută de dreptul […]

Modificarea Regulamentului concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector antifraudă | Proiect - 12.05.2015
Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică marți, 12 mai 2015, proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 677/2013. :: proiectul :: nota de fundamentare Related Tags:

Limita de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi gradaţii profesionişti din MAI | Proiect - 11.05.2015
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică miercuri, 6 mai 2015, proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. :: proiectul Related Tags: